रेशन कार्ड काढण्यासाठी शासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. वाचा काय आहे सर्व नियमावली

रेशन कार्ड काढण्यासाठी शासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. वाचा काय आहे सर्व नियमावली

जर तुम्हालाही रेशन कार्ड ration card online apply मिळणार असेल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता शिधापत्रिका मिळवणे पूर्वीइतके सोपे होणार नाही. वास्तविक रेशन कार्ड ration card online apply बनवण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक क्लिष्ट झाली आहे. आता रेशन कार्ड ration card online apply नूतनीकरण, नवीन रेशन कार्ड बनवणे रेशन कार्ड ration card online apply मधील युनिट्स वाढवणे इत्यादीसाठी सुमारे दहा कागदपत्रे आवश्यक आहेत. The government has announced new rules for issuing ration cards

रेशन कार्ड बनवण्याची प्रक्रिया किचकट झाली. The government has announced new rules for issuing ration cards वास्तव नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक कागदपत्रे द्यावी लागतात. जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणतात की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेशी संबंधित सॉफ्टवेअर केंद्र सरकारद्वारे चालवले जाते, ज्याद्वारे रेशन कार्ड ration card online apply बनवले जातात. येथे नवीन रेशन कार्ड ration card online apply बनवण्याच्या कठीण प्रक्रियेमुळे लोकांना अडचणी येत आहेत.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत हे जाणून घ्या?

 1. शिधापत्रिका बनवण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो अनिवार्य आहे.
 2. रेशन कार्ड ration card online apply रद्द प्रमाणपत्र
 3. सरांच्या बँक खात्याच्या पहिल्या आणि शेवटच्या पानाची छायाप्रत
 4. गॅस बुकची छायाप्रत
 5. संपूर्ण कुटुंब किंवा युनिटच्या आधार कार्डची छायाप्रत
 6. जन्म प्रमाणपत्र किंवा हायस्कूल प्रमाणपत्र किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा सर्व युनिटचे पॅन कार्डची प्रत
 7. जात प्रमाणपत्र (SC, ST, OBC) दस्तऐवजाची छायाप्रत
 8. दिव्यांग ग्राहकांसाठी अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राची छायाप्रत
 9. जर तुम्ही मनरेगा जॉब कार्ड धारक असाल तर जॉब कार्डची छायाप्रत
 10. उत्पन्नाच्या पुराव्यासाठी वेतन स्लिप किंवा आयकर परताव्याची पावती किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्राची प्रत
 11. नवीनतम वीज बिल, नवीनतम पाणी बिल, Haute कर, यापैकी कोणत्याही एकाची हिरेनामा फोटोकॉपीसाठी पत्ता पुरावा
 12. रेशन कार्ड ration card online apply ऑनलाईन घेणे बंधनकारक आहे, अन्यथा रेशन उपलब्ध होणार नाही.

पूर्वी ही सोपी प्रक्रिया होती
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत लोकांना रेशन कार्ड ration card online apply मिळवणे खूप सोपे होते. नवीन रेशन कार्ड ration card online apply मिळवण्यासाठी फक्त तुमच्या डोक्याचा फोटो, ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, सरकारी नोकरी किंवा खाजगीशी संबंधित कागदपत्रे इत्यादी आवश्यक होती.

======================================================================================

<

Related posts

Leave a Comment